Chống lãng phí

Chống lãng phí

04:21 02/08/2022 1

Trong chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mới ban hành, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ những công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội đối với địa phương.