Đừng vội chặt bỏ 'cần câu cơm'

Đừng vội chặt bỏ 'cần câu cơm'

08:25 06/04/2022 6

'Phong trào' chặt bỏ cây thanh long, hay bán cả vườn cho cò đất lan rộng là điều vô cùng nguy hại cho nền nông nghiệp địa phương và bà con nông dân chuyên canh loại cây này.