Lưu ý khi chọn khối ngành kinh tế, quản lý

Lưu ý khi chọn khối ngành kinh tế, quản lý

15:20 22/02/2022 0

Vào lúc 15 giờ 30 hôm nay (22.2), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Chọn ngành học cho tương lai: Lưu ý khi chọn khối ngành kinh tế, quản lý”.