Google Docs bổ sung tính năng tìm kiếm

Google Docs bổ sung tính năng tìm kiếm

15:46 16/05/2012 0

(TNO) Nhằm hoàn thiện hơn cho sản phẩm của mình, Google vừa bổ sung thêm tính năng tìm kiếm nhanh thông tin gọi là Research vào dịch vụ Google Docs.