băng nhóm đường “nhuệ”

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 11 kết quả về băng nhóm đường “nhuệ”

Sắp xếp theo
Khu đất tại H.Đông Hưng (Thái Bình), nơi Đường “Nhuệ” tham gia đấu giá còn nhiều lô trống chưa được xây dựng 	 
	 /// Ảnh: Sơn Tân

Băng nhóm Đường 'Nhuệ': Chiêu trò 'bàn tay ma'

66
Trên thực tế, những hoạt động đấu giá của băng nhóm Đường 'Nhuệ' có nhiều dấu hiệu bất minh. Tại một số huyện Đông Hưng, Kiến Xương..., nhiều lần vợ chồng Đường 'Nhuệ' trúng hầu hết các lô đất được đưa ra đấu giá.