Tìm thấy 869 kết quả về bố già

Sắp xếp theo
Đưa giáo dục mầm non về đúng vị trí

Đưa giáo dục mầm non về đúng vị trí

04:08 28/11/2022 2

Đổi mới giáo dục lẽ ra phải bắt đầu từ gốc, từ bậc học mầm non, thì ngành GD-ĐT lại đang làm ngược lại: đổi mới giáo dục đại học, giáo dục phổ thông rồi mới quay lại bàn đổi mới giáo dục mầm non và “chợt nhận ra” bậc học này đang chiếm nhiều cái “nhất” vô cùng đáng lo ngại.