Tìm thấy 900 kết quả về bộ gd-đt

Sắp xếp theo
Bộ GD-ĐT quy định về thời gian tựu trường

Bộ GD-ĐT quy định về thời gian tựu trường

09:00 06/08/2022 11

Bộ GD-ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc. Theo đó thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.