hồ quý ly

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 6 kết quả về hồ quý ly

Sắp xếp theo
Hành trình tìm mộ Hồ Quý Ly: Quán khách khôn cầm tóc trắng xanh...

Hành trình tìm mộ Hồ Quý Ly: Quán khách khôn cầm tóc trắng xanh...

0
Trên đường sang Trung Quốc, nhà khảo cổ học Đỗ Đình Truật và đại diện bà con họ Hồ đã mang theo một số trầu cau với ý định sẽ bày cúng trên vùng Lão Hổ Sơn (Nam Kinh) để tưởng nhớ Hồ Quý Ly và những người họ Hồ chết tha phương. Nhưng khi đáp xuống sân bay Bắc Kinh, hải quan tại đó đã tịch thu số trầu cau nói trên...
Lá số tử vi của Hồ Quý Ly

Lá số tử vi của Hồ Quý Ly

0
Việc lên đường tìm kiếm mộ Hồ Quý Ly (cùng những người trong gia tộc họ Hồ bị quân Minh bắt về Trung Quốc) không chỉ là công việc của riêng các nhà hoạt động văn hóa, khảo cổ, mà còn là ước nguyện của bà con các tông phái họ Hồ sinh sống khắp Việt Nam...
Họ Hồ và Hồ Quý Ly trong lịch sử

Họ Hồ và Hồ Quý Ly trong lịch sử

0
(TNO) Hơn 30 bài viết nghiên cứu về nhân vật Hồ Quý Ly xuất hiện trong tạp chí Nghiên cứu Lịch sử từ năm 1960 đến nay đã được tập hợp trong tuyển tập Họ Hồ và Hồ Quý Ly trong lịch sử vừa ra mắt vào đầu tháng 7, sẽ cho ta một cái nhìn hệ thống về nhân vật phức tạp và có nhiều ý kiến tranh luận này.