Tìm kiếm theo

Tìm thấy 10 kết quả về liên kết việt

Sắp xếp theo
Liên kết Việt ở xứ Phù Tang

Liên kết Việt ở xứ Phù Tang

11:33 12/07/2009 0

“Một người đơn độc khó làm nên thành công. Nhiều người phải cùng hợp sức để hỗ trợ một người thành công. Người thành công đó lại tiếp tục giúp đỡ người khác. Chỉ có vậy, chúng ta mới có những người Việt thành công lớn trên phạm vi toàn cầu như người Ấn Độ, Trung Quốc” - Nguyễn Bình Khiêm, SN1981, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật (Vysa) nói.