unesco

Tìm thấy 120 kết quả về unesco

Sắp xếp theo
UNESCO tổ chức thi vẽ về Hà Nội

UNESCO tổ chức thi vẽ về Hà Nội

06:23 09/08/2021 0

Hà Nội là... là cuộc thi vẽ dành cho các tác giả nghệ sĩ trẻ với mong muốn cùng thúc đẩy danh hiệu Hà Nội thành phố sáng tạo mà UNESCO đã trao cho thủ đô năm 2019.