Tin giả về đại dịch Covid-19: tìm đâu 'vắc xin' tự bảo vệ?

Tin giả về đại dịch Covid-19: tìm đâu 'vắc xin' tự bảo vệ?

0
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhắc đến cụm từ “infodemic” bày tỏ quan ngại khi có quá nhiều thông tin về dịch bệnh được lan truyền, đặc biệt trên mạng xã hội. Trong đó, thông tin sai lệch như "thêm dầu vào lửa" gây khó khăn hơn nữa cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19, và vì thế cũng cần vắc xin cho tin giả về đại dịch.