Thước đo và tấm gương

Thước đo và tấm gương

04:29 24/10/2018 0

Chiều nay, Quốc hội khởi động việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh của nhiệm kỳ này.

Chỉ nên lấy phiếu hai mức tín nhiệm

Chỉ nên lấy phiếu hai mức tín nhiệm

02:05 07/06/2014 10

Thảo luận tại tổ chiều qua về dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, nhiều ĐBQH đề nghị chỉ nên để 2 mức tín nhiệm, thay vì 3 mức như quy định.