64 Liệt Sĩ
<i class="e-mag"></i>Danh sách 64 Liệt Sĩ Gạc Ma

Danh sách 64 Liệt Sĩ Gạc Ma

11
64 cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân (QCHQ) đã anh dũng hy sinh trong ngày 14.3.1988 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên vùng biển Gạc Ma – Len Đao (Trường Sa, Khánh Hòa). Tên tuổi của các anh, mãi mãi bất tử.