AirVisual
'Đo' không khí trên smartphone

'Đo' không khí trên smartphone

0
Trước tình trạng ô nhiễm không khí, các ứng dụng đo chất lượng không khí trở nên hữu ích.