An Khánh JVC
Chủ Splendora xuống nước, hạ giá cho khách

Chủ Splendora xuống nước, hạ giá cho khách

0
(TNO) Trong văn bản mới đây gửi khách hàng, chủ đầu tư dự án Splendora là Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị An Khánh (An Khánh JVC) khẳng định sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá bán cho khách hàng.