áo dài ngũ thân Nam Kỳ
Nam giới khoái áo dài ngũ thân

Nam giới khoái áo dài ngũ thân

0
Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt, được cách tân từ áo ngũ thân. Và những định hình cơ bản về chiếc áo dài bắt đầu từ thời chúa Nguyễn ban hành các sắc lệnh nhằm thống nhất lại trang phục ở xứ đàng trong.