áp lực thi đua
Trường THCS Duy Ninh (H.Quảng Ninh, Quảng Bình), nơi diễn ra sự việc 231 cái tát vào học sinh vi phạm /// Huệ Minh

Hành vi của giáo viên ảnh hưởng đến ứng xử của học sinh

2
Giáo viên hành hạ học sinh như vụ 231 cái tát sẽ để lại hậu họa lớn, những thay đổi xấu trong tính cách của các em. Sự gây gổ, bạo hành, lấy thế mạnh chèn ép kẻ yếu thế, trong ứng xử sau này, cũng xuất phát từ cách làm phản giáo dục trong nhà trường của một số giáo viên.