ban bí thư
Ông Phạm Minh Chính giới thiệu và quán triệt nội dung Nghị quyết 26 của Hội nghị T.Ư 7 tại hội nghị /// Ảnh Lê Hiệp

Đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh

3
Đó là ý kiến của ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII, do Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức ngày 29.6.