bán giá cao
Giá rớt thê thảm, người trồng chôm chôm nghịch vụ lỗ nặng  /// Phương Bình

Chôm chôm nghịch vụ rẻ như bèo

2
Đầu tư bạt phủ hàng chục triệu đồng xử lý cho chôm chôm Java ra trái nghịch vụ để bán giá cao, nhưng nhà vườn Bến Tre lỗ nặng vì giá bán hiện nay chỉ 4.000 - 5.000 đồng/kg.