bản quyền tác giả
Tác phẩm từ luận án tiến sĩ (phải) bị cho là đạo văn cuốn sách của GS-TS Nguyễn Văn Khang /// Ảnh: Đăng Nguyên

Đạo văn hay 'trích dẫn chưa chuyên nghiệp'?

10
Học viện Khoa học xã hội đã có thông báo gửi tiến sĩ Hồ Xuân Mai (Trung tâm nghiên cứu văn học và ngôn ngữ học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ) kết luận về việc tố cáo tiến sĩ Trần Phương Nguyên đạo văn.
Gian nan đòi quyền tác giả

Gian nan đòi quyền tác giả

4
Tình trạng xâm phạm bản quyền tràn lan và người bị xâm phạm quyền tác giả vẫn gian nan trên con đường kiện tụng...