bảo mật gmail
Google mã hóa để bảo mật Gmail

Google mã hóa để bảo mật Gmail

0
Hãng Google vừa thông báo về việc dùng giao thức https để mã hóa những thông tin được chuyển đi thông qua dịch vụ webmail, để bảo mật dữ liệu cho người dùng.