bảo mật mạng
Bảo mật bộ định tuyến Wi-Fi là điều cần thiết để giúp hệ thống mạng an toàn

Chọn giải pháp bảo mật nào cho mạng Wi-Fi

0
Nhiều thiết bị định tuyến hiện nay cung cấp các tùy chọn bảo mật WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) và WPA2-PSK (TKIP/AES). Vì thế, chọn một kết nối phù hợp sẽ giúp hệ thống mạng an toàn hơn.