bảo mật smartphone
BlackBerry đang quay trở lại mạnh mẽ ở mảng kinh doanh phần mềm /// BUSINESSINSIDER

BlackBerry 'lột xác' với mảng bảo mật

0
Trong tương lại, dường như BlackBerry sẽ không còn được biết đến là công ty sản xuất smartphone nữa, và đây là tin vui cho các nhà đầu tư của "dâu đen".