bất động sản tp.hcm
Người dân phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn

Người dân phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn

0
UBND TP.HCM đã có Quyết định số 51 và Quyết định số 35 ban hành bảng giá đất có mức tăng bình quân khoảng 1,9 lần (áp dụng từ năm 2015 - 2019) và hệ số điều chỉnh giá đất.