bê tông nhựa
Đường mới làm đã hỏng

Đường mới làm đã hỏng

0
Dự án đường từ nam cầu Hùng Vương (TP.Tuy Hòa) đến bắc cầu Đà Nông (H.Đông Hòa, Phú Yên) là dự án trục giao thông ven biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam Phú Yên. Dự án này có tổng mức đầu tư 655 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia, được triển khai theo cơ chế tổng thầu thi công do liên danh Công ty 508 và Công ty cổ phần 504, Công ty TNHH một thành viên Thành An 117 cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1.5 thực hiện.