Bệnh viện Quân dân y Miền Đông
“Robot Tấm” do BV Quân dân y Miền Đông sáng tạo	 /// Ảnh: Duy Tính

“Cô Tấm robot” trong bệnh viện

0
Bệnh viện Quân dân y Miền Đông (Q.9, TP.HCM, trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 7) sản xuất thành công “robot Tấm”, cùng những thiết bị công nghệ khác, để hướng dẫn bệnh nhân.