bhxh đắk lắk
Lãnh đạo BHXH tỉnh Đắk Lắk phổ biến quy định pháp luật về BHXH cho người lao động tại DN  /// T.Chuyên

Nỗ lực kéo giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội

0
Tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành của cơ quan bảo hiểm xã hội là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2018.
Người dân vùng khó khăn của H.Cư Kuin khám bệnh tại trạm y tế xã /// Trung Chuyên

Để làm tốt công tác cấp phát thẻ bảo hiểm y tế

0
Thực tế cho thấy cần tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành để khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện tốt hơn hoạt động cấp phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng,