bí thư quận ủy
Quận đầu tiên ở TP.HCM trực tiếp bầu bí thư

Quận đầu tiên ở TP.HCM trực tiếp bầu bí thư

3
Trong hai ngày 18 - 19.6, tại Trung tâm hành chính Q.2, Đảng bộ Q.2 (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đại hội Đảng cấp quận đầu tiên của TP bầu trực tiếp bí thư và ông Nguyễn Văn Hiếu tái cử chức Bí thư Quận ủy Q.2.