Bí thư Thành ủy Hà Nội
Nghiên cứu thêm một số cơ chế cho Hà Nội

Nghiên cứu thêm một số cơ chế cho Hà Nội

0
Chiều 20.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phiên họp cho ý kiến về việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho thủ đô.