bim group

Từ những năm 2000, BIM Group đã đưa vào hoạt động hàng loạt các dự án nuôi tôm lớn (ảnh: BIM Group)

Sức bật sau khủng hoảng từ đầu tư bền vững

0
Khi nền kinh tế gần như tê liệt vì đại dịch, sản xuất thiết yếu như thực phẩm và điện năng phải duy trì ổn định. Lúc này, sách lược đầu tư vào nông nghiệp và năng lượng sạch đã cho thấy tầm nhìn dài hạn.