binh sĩ nổi dậy
Lực lượng an ninh tham gia dập tắt đảo chính	  /// Ảnh: AFP

Chính phủ Venezuela ứng phó đảo chính

0
Ngày 30.4, chính phủ Venezuela triển khai lực lượng trấn áp một nhóm binh sĩ nổi dậy ở thủ đô Caracas theo lời kêu gọi của phe đối lập.