bổ sung hồ sơ
Bổ túc hồ sơ và... cứ chờ !

Bổ túc hồ sơ và... cứ chờ !

0
Trong khi các cơ quan chức năng luôn báo cáo những con số khá đẹp về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thì thực tế nhiều người dân vẫn bị hành tới bến...