bộ trưởng bộ công thương
Ông Trần Tuấn Anh  /// Ảnh: Chí Hiếu

Chuyện chưa từng có ở Bộ Công thương

7
Năm 2017, Bộ Công thương ghi dấu ấn với việc cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh - chiếm tới 55,5% tổng số cắt giảm của cả nước, một việc chưa từng có tiền lệ trong nhiều đời bộ trưởng ở một trong những bộ có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống kinh tế này.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng