bộ y tế
"Giường" này 200.000 đồng/ngày ở BV Nhân dân 115 /// Ảnh: Duy Tính

Sẽ có quy định về dịch vụ ở bệnh viện

0
Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ phù hợp với giá dịch vụ, tránh trường hợp dịch vụ chưa tương xứng với chất lượng cung cấp. Theo đó, sẽ quy định về tiêu chuẩn diện tích buồng bệnh, số giường, cơ sở vật chất.
Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

0
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31.7.2019, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ra chỉ thị yêu cầu các cơ sở y tế, tổ chức thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định tinh giản biên chế nhưng vẫn phải đảm bảo nhân lực cho khám chữa bệnh /// Ảnh Thanh Xuân

Bộ Y tế tinh giản hơn 100 cán bộ lãnh đạo cấp phòng

0
Từ năm 2016 đến nay, số lượng phòng trong các vụ, cục của Bộ Y tế được sắp xếp, thu gọn từ 94 xuống còn 59 phòng (giảm được 35 phòng, tương đương 37,2% và giảm 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng).