bọn trẻ
Chén tàu hủ thơm lừng /// Huệ Mẫn

Thèm một tiếng rao...

0

Khoảng mươi năm trước, mỗi sáng chủ nhật là tôi cùng đám con nít trong xóm trên tay đều bưng một cái chén nhỏ ngồi trước nhà để chờ một tiếng rao...