Bùn thải ô nhiễm thác Prenn
Nguồn nước chảy về danh thắng quốc gia  thác Prenn đã bị ô nhiễm, đục ngầu
 /// Gia Bình

Bùn thải đe dọa danh thắng quốc gia thác Prenn

0

Nhiều hộ dân có hàng chục ha đất nằm dọc theo suối Prenn và danh thắng quốc gia thác Prenn (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đang khóc ròng vì bất ngờ nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.