buộc thôi học
Quyết định buộc thôi học sinh viên nhờ người thi hộ /// Hà Ánh

Sinh viên đã bị buộc thôi học vẫn nhờ người thi hộ

0

Gần 20 sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM vừa có quyết định bị đình chỉ học 1 năm, buộc thôi học vì nhờ người thi hộ. Đáng chú ý, trong số đó có một sinh viên dù đã có quyết định bị buộc thôi học từ trước nhưng vẫn nhờ người thi hộ.