cà phê trung nguyên
<i class="e-mag"></i>TREND 2018: Hoang mang với Đặng Lê Nguyên Vũ

TREND 2018: Hoang mang với Đặng Lê Nguyên Vũ

0
Tôi hoang mang từ trước khi đến gặp Đặng Lê Nguyên Vũ, trong suốt 4 tiếng đồng hồ nói chuyện và cho tới tận lúc này, khi ngồi viết lại những gì tôi đã nghe thấy, nhìn thấy và cảm thấy, tôi vẫn hoang mang.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ /// H.G

Hoang mang với Đặng Lê Nguyên Vũ

126
Tôi hoang mang từ trước khi đến gặp Đặng Lê Nguyên Vũ, trong suốt 4 tiếng đồng hồ nói chuyện và cho tới tận lúc này, khi ngồi viết lại những gì tôi đã nghe thấy, nhìn thấy và cảm thấy, tôi vẫn hoang mang.