ca sĩ chí thiện

Hãy để khát vọng dẫn lối thành công

Hãy để khát vọng dẫn lối thành công

0
Ngày 15.6, Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho Thanh niên Việt đến với Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.