ca sĩ phương dung
Xem và nghe

Xem và nghe

0
Nhân kỷ niệm 15 năm TP.Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1.1.1997 - 1.1.2012), Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm hơn 100 tác phẩm mỹ thuật của 50 tác giả với chủ đề Mỹ thuật Đà Nẵng - một chặng đường.