camdonhanh
Giải pháp ‘cứu viện’ cho người dân có nhu cầu tiền mặt

Giải pháp ‘cứu viện’ cho người dân có nhu cầu tiền mặt

0
Theo số liệu 11/2015 từ Tổng cục Thống kê, chỉ có khoảng 20% dân số Việt Nam (gần 20 triệu người) có tài khoản ngân hàng. Như vậy có nghĩa rằng nhiều người đang là khách hàng của các dịch vụ khác có lãi suất rất cao.