cán bộ đi nước ngoài
Thanh tra công tác đi nước ngoài của cán bộ Đồng Nai

Thanh tra công tác đi nước ngoài của cán bộ Đồng Nai

6
Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai, từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã giải quyết cho 2.294 đoàn ra nước ngoài với 6.389 lượt cán bộ, công chức, viên chức; xuất cảnh sang 43 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng