canh rong mứt

Ngọt lành canh rong mứt

Ngọt lành canh rong mứt

0
Ở vùng bãi ngang, những gành đá lô xô xoãi mình ra phía biển là quê hương của nhiều loài rong, nhiều nhất là rong mứt, loại rong làm chất liệu chính cho những bát canh đằm hương vị xa xăm.