cao sản
Tự tạo cơ hội - Kỳ 14: Trồng cà chua cao sản

Tự tạo cơ hội - Kỳ 14: Trồng cà chua cao sản

0
Sau một chuyến tham quan Hà Lan và Tây Ban Nha, ông Lê Văn Cường ở Đà Lạt quyết định áp dụng công nghệ cao để trồng cà chua cao sản (còn gọi là cà chua vô hạn) cho sản lượng 280 tấn/ha/vụ.