cấp cứu vệ tinh
Nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông /// ẢNH: DUY TÍNH

Làm cấp cứu thật lòng!

0
Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM nhận nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện chính với 9 chiếc xe; ngoài tai nạn, chuyển viện thì còn chủ động cấp cứu trong các trường hợp: thiên tai, thảm họa, lễ hội... nên có thể nói là 'làm không xuể'.