cầu An Hảo
Thông xe cầu An Hảo

Thông xe cầu An Hảo

0
Ngày 30.4, Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) đã tổ chức lễ thông xe cầu An Hảo, hạng mục bổ sung thuộc dự án “Xây dựng cầu Ðồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu” do CC1 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT.