cây trăm tuổi
Cây đa trước mặt Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, với 4 cụm rễ to, có lẽ là lâu năm nhất ở thành phố - Ảnh: Phạm Hữu

Giải mã những địa danh Sài Gòn từ cây đa trăm tuổi

0
Những cây da (hay còn gọi là cây đa) luôn gắn liền với đời sống của bộ phận dân cư thời xa xưa. Nhiều địa danh Sài Gòn cũng có tên từ những cây da trăm năm như: chợ Cây Da Thằng Mọi (Q1), chợ Cây Da Bà Bầu (Q10), chợ Cây Da Sà (Q6)...