chấp bút cho người nổi tiếng
Nhóm hỏi đáp nói chuyện với diễn giả Nguyễn Văn Trường để chấp bút cho cuốn sách của anh	
 /// Ảnh: Lê Nam

Nghề chấp bút cho người nổi tiếng

0
Ngày càng có nhiều người nổi tiếng, doanh nhân muốn ra mắt tự truyện và các cuốn sách truyền cảm hứng. Thay vì tự mình ngồi nhiều tháng tới cả năm để hoàn thiện hàng trăm trang, có hẳn các nhóm hùng hậu đứng sau các cuốn sách này.