chất độc Dioxin
Giao lưu người trẻ da cam thế giới

Giao lưu người trẻ da cam thế giới

0
Các thế hệ bị phơi nhiễm chất độc da cam từ Mỹ, Canada, nạn nhân bom nguyên tử Nhật Bản cùng bàn về nỗi đau và việc chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.