chất thải đổ ra biển
Phải là không khoan nhượng

Phải là không khoan nhượng

0
Không thể khoan nhượng với bất cứ đề nghị nhấn chìm vật chất nào nữa xuống biển.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng